“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Hiermee kan een vervelende, dure en tijdrovende procedure voor een rechtbank worden voorkomen. Door mediation worden onderlinge verhoudingen niet verder verslechterd. Een mediator gaat met de betrokken partijen op vrijwillige basis een oplossing zoeken voor het gerezen probleem. Een oplossing die voor ieder van de partijen bevredigend is.

Mediation is een goed alternatief voor een gerechtelijke procedure als het gaat om een verwijdering tussen nauw verbonden personen waarbij verzoening uiteindelijk belangrijker is dan het ‘gelijk krijgen’.

Ben jij op zoek naar een goede mediator die je kan helpen? Neem gerust contact op met de bij ons aangesloten kantoren!