“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Schenkingsrecht is de belasting die wordt geheven over de waarde van de geschonken goederen of gelden. De schenker moet in Nederland wonen wil de Nederlandse fiscus kunnen heffen. De woonplaats van de begiftigde is niet van belang. De arm van de fiscus is echter lang. Als een Nederlander emigreert, bijvoorbeeld naar België, dan blijft gedurende 10 jaar na zijn vertrek de Nederlandse fiscus over de schenkingen heffen. Neemt de emigrant die de schenking heeft gedaan een andere nationaliteit aan, dan wordt de termijn tot één jaar teruggebracht. Voor schenkingen van ouders aan kinderen gelden vrijstellingen. Sinds 1 januari 2010 spreekt men niet meer van schenkingsrecht, maar van schenkbelasting.