“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Verblijvingsbeding is een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat de goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meerdere personen, na het overlijden van één van de personen aan de andere(n) gaan toebehoren.