“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

De erflater kan de verkrijger ‘vrij van recht’ ‘netto’ laten erven. Hij
moet dit nadrukkelijk in zijn testament regelen. In dat geval komt het
successierecht – dat de verkrijger zou moeten betalen – voor rekening
van de nalatenschap. De totale verkrijging voor de heffing van het
successierecht bestaat dan uit de waarde die de erflater aan de
verkrijger wil nalaten plus de waarde van het successierecht dat over
de verkrijging is verschuldigd. Het successierecht wordt geheven over
die totale verkrijging die als het ware gebruteerd wordt.