“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Vruchtgebruiktestament hierin is bepaald dat de langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. Over de waarde van deze nalatenschap moet evenwel erfbelasting, voorheen successierecht worden betaald. Over het blote eigendom dat naar de overige erfgenamen gaat moet ook erfbelasting, voorheen successierecht betaald worden.