“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

vruchtgebruiktestament

9,3
Klanten vertellen

430 beoordelingen

Vruchtgebruiktestament hierin is bepaald dat de langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. Over de waarde van deze nalatenschap moet evenwel erfbelasting, voorheen successierecht worden betaald. Over het blote eigendom dat naar de overige erfgenamen gaat moet ook erfbelasting, voorheen successierecht betaald worden.