“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Bij de Wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot( of geregistreerd partner) de nalatenschap van de overleden echtgenoot (of geregistreerd partner). De kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel, die pas opeisbaar is als de langstlevende is overleden.

De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene geen testament heeft gemaakt en een echtgenoot of geregistreerd partner en tenminste één kind achterlaat.