“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

zuiver aanvaarden

9,3
Klanten vertellen

430 beoordelingen

Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

Als iemand iets uit de erfenis ontvreemdt c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!