“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Erfbelasting

  • Ontvang je een erfenis, dan moet je hier erfbelasting over betalen.
  • Hoeveel hangt af van de erfenis en jou relatie tot de overledene.
  • Bereken gratis hoeveel erfbelasting je moet betalen.
9,4
Klanten vertellen

530 beoordelingen

Lees voor

Als je een erfenis ontvangt moet je hier meestal erfbelasting over betalen. Vroeger werd deze belasting successierecht genoemd. Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit heet de vrijstelling. De rest van de erfenis is belast met erfbelasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de waarde van de ontvangen erfenis. Hoe hoger de erfenis, hoe hoger het percentage dat je aan belasting moet betalen. Ook de relatie tot de overledene is van belang. Zo betaal je bijvoorbeeld meer belasting als degene van wie je erft geen familie is. Bereken de te betalen erfbelasting bij een erfenis.

Erfbelasting betalen

Je betaalt erfbelasting over de erfenis als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde. Maar ook als de overledene de Nederlandse nationaliteit had en nog geen 10 jaar buiten Nederland woonde. Nadat de belastingdienst de aangifte heeft ontvangen, berekenen zij of en hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen.

Hoe moet je betalen?

Als de hoogte van de belasting bekend is, moet er betaald worden. Er zijn twee mogelijkheden voor de betaling van de erfbelasting:

  • De contactpersoon betaalt het totale bedrag van de erfbelasting namens alle erfgenamen.
  • Iedere erfgenaam betaalt zelf zijn eigen deel aan erfbelasting.

De erfgenamen kunnen op het aangifteformulier aangeven van welke mogelijkheid zij gebruik wensen te maken.

Hoogte erfbelasting

Wil je weten hoe hoog de belasting is die jullie moeten betalen? Dit kun je berekenen met de gratis berekenmodule. Met deze rekenmodule kunnen jullie berekenen hoeveel belasting jullie moeten afdragen. Elk jaar worden de tarieven aangepast met een inflatie correctie. De hoogte van de belasting is onder andere afhankelijk van jouw relatie tot de overledene. Ook de waarde van de ontvangen erfenis heeft invloed.

Vrijstelling

Over het eerste deel van de erfenis betaal je geen belasting. Dit wordt de vrijstelling genoemd. Het is wettelijk vastgesteld tot welk bedrag een vrijstelling geldt. Ook de hoogte van deze vrijstelling is weer afhankelijk van jou relatie tot de overledene. De vrijstelling wordt ook ieder jaar aangepast.

Erfbelasting besparen

Wil je besparen op de erfbelasting? Hier zijn zeker wel de nodige mogelijkheden voor. Een notaris kan helpen om een testament op te stellen, waardoor je zoveel mogelijk schenk- en erfbelasting kan besparen. In contact komen met een notaris? Wij helpen je graag op weg.

Meer informatie