“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Uitvaart in het buitenland

  • Overlijdt iemand in het buitenland, dan zal de reisverzekering ervoor zorgen dat het lichaam naar Nederland wordt gebracht.
  • Is er geen verzekering, dan komen de kosten voor eigen rekening.
  • Is dit geen optie, dan zal de uitvaart plaatsvinden in het buitenland.
9,4
Klanten vertellen

532 beoordelingen

Lees voor

Komt er iemand te overlijden in het buitenland, dan kun je ervoor kiezen om de uitvaart ook in het buitenland te laten plaatsvinden. In dat geval kan de Nederlandse ambassade een lijst geven van lokale begrafenisondernemers met hierbij een schatting van de kosten. Het kan goed zijn dat dit kostenplaatje afwijkt van de kosten van een uitvaart in Nederland. Deze eventuele extra kosten zullen niet door de uitvaartverzekering worden vergoed.  Na een crematie in het buitenland is het mogelijk de asbus mee terug te nemen naar Nederland. Aan de invoer van de asbus in Nederland zijn geen beperkingen of voorschriften verbonden. De asbus kan door een professioneel repatriëringsbedrijf naar Nederland worden vervoerd, maar je kunt de asbus ook zelf meenemen in de auto of als handbagage in het vliegtuig. Het is dan wel verstandig om ook de verklaring van overlijden en een verklaring van de crematie te kunnen overhandigen.

Repatriëring

Komt iemand te overlijden in het buitenland, dan is het vaak gebruikelijk dat het lichaam wordt teruggebracht naar Nederland. Dit heet repatriëring. Dit alles wordt geregeld en betaald door de alarmcentrale van de reisverzekering. De reisverzekering dekt ook de kosten. De alarmcentrale werkt samen met de Nederlandse ambassades of consulaten om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan enige tijd duren voor het lichaam terug wordt gebracht naar Nederland. Er moeten namelijk de nodige stappen worden doorlopen, waarbij plaatselijke gewoonten soms in de weg kunnen zitten.

  • Een lokale begrafenisondernemer maakt het lichaam klaar voor vervoer.
  • De begrafenisondernemer geeft een verklaring af waarin staat dat hij heeft voldaan aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van een stoffelijk overschot.
  • De lokale overheden verstrekken op basis van deze verklaring een laissez-passer.
  • De lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de luchtvaartmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt.
  • De nabestaanden schakelen in Nederland een uitvaartonderneming in die het lichaam ophaalt van de luchthaven.

Is er geen reisverzekering, dan moeten de nabestaanden de kosten voor het vervoer naar Nederland zelf betalen. Lukt dit niet, dan wordt het lichaam in het buitenland begraven of gecremeerd. Dit gebeurt volgens de plaatselijke gewoonten.

Ambassade 

Nabestaanden worden zo goed mogelijk bijgestaan door de medewerkers van de ambassade. Zij houden contact met de nabestaanden tot de overledene naar Nederland is overgebracht of in het buitenland is begraven of gecremeerd.

Meer informatie