Afwikkeling erfenis

Als een familielid of geliefde overlijdt, heb je veel werk te doen. Zo moet je bijvoorbeeld de bankzaken regelen. Om dat te kunnen doen, heb je vaak een verklaring van erfrecht nodig, en daarvoor moet je naar de notaris. Ook moet je abonnementen en lidmaatschappen opzeggen. Je moet pensioenfondsen en andere uitkeringsinstanties op de hoogte stellen. Misschien moet je de woning leegruimen, of de inboedel verdelen. Een eigen woning moet in de verkoop, en de belastingaangiften moeten ook nog worden gedaan. Naast het verwerken van de emoties moet er dus veel geregeld worden voor het afwikkelen van de erfenis.

Hoe handel je een erfenis af?

Een erfenis is van alle erfgenamen samen. Alle erfgenamen moeten dus ook samen alle beslissingen nemen. En samen betekent hier absoluut niet hetzelfde als: de meerderheid heeft gelijk. Alle erfgenamen moeten met alle besluiten akkoord gaan. Als één van de erfgenamen het bijvoorbeeld niet eens is met de manier waarop de spullen verdeeld worden, dan kunnen de spullen niet verdeeld worden. Als je samen niet tot een oplossing kunt komen, kun je de hulp van een nalatenschapsafwikkelaar inschakelen. Hij kan met de erfgenamen op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is.

Verloop afwikkeling erfenis

Meestal machtigen de erfgenamen één erfgenaam om de erfenis van de overledene af te handelen. Door de volmacht worden de rechten van de erfgenamen overgedragen aan de gevolmachtigde erfgenaam. Meestal is deze gevolmachtigde niet ervaren of deskundig. Dit kan soms voor problemen zorgen. Als er problemen tussen de erfgenamen en de gevolmachtigde ontstaan, kun je door mediation proberen om die problemen op te lossen. Misschien weet de gevolmachtigde al heel vroeg dat de afhandeling van een erfenis niet makkelijk zal zijn en tot grote conflicten kan leiden. Het is dan verstandig als hij de hulp inroept van een onafhankelijke gespecialiseerde nalatenschapsafwikkelaar. Kom je er samen echt niet uit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een gespecialiseerde erfrecht advocaat kan bij conflicten de juiste hulp bieden.