Erfbelasting 2018

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting worden elk jaar gecorrigeerd met een inflatie correctie.
De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van:

  • De relatie tot de overledene.
  • De waarde van de ontvangen erfenis.

Als erfgenaam val je binnen een zogenaamde tariefgroep. In onderstaande tabel zijn per tariefgroep de erfbelasting tarieven voor 2018 te vinden. Het is mogelijk belasting te besparen door een goed testament op te stellen. Met behulp van een notaris kun je zoveel mogelijk vrijstellingen benutten. Ook is het mogelijk gebruik te maken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen.

Tarieven erfbelasting 2018

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2018.

Erfbelasting tarieven 2018
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 123.248 10% 18% 30%
€ 123.248 – hoger 20% 36% 40%

Vrijstellingen erfbelasting 2018

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd.  Hoe groot de vrijstelling is hangt af van de relatie met de overledene. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting
Partners € 643.194,-
Kinderen en kleinkinderen € 20.371,-
Zieke en gehandicapte kinderen € 61.106,-
Ouders € 48.242,-
Overige verkrijgers € 2.147,-