Benoeming executeur

Wie is verantwoordelijk?

Vaak wordt in een testament iemand als executeur aangewezen. Er staat dan ook in welke bevoegdheden, rechten en plichten diegene krijgt. Als je aangewezen wordt als executeur, mag je ook weigeren. De aanwijzing van een executeur is een verzoek en geen plicht. Meestal voelen mensen zich gevleid als ze aangewezen worden. En uit eerbied voor de overledene, accepteren ze het verzoek. Ze proberen dan de erfenis zo goed mogelijk af te wikkelen. Ook al zijn ze er onervaren in. Sinds 1 januari 2012 is de executeur verplicht de aangifte voor de erfbelasting in te dienen.

Soorten executeurs

Er zijn drie verschillende soorten executeurs te benoemen. Je kan ook één persoon benoemen die alles op zich neemt. Hieronder benoemen wij de drie soorten executeurs en leggen we kort uit wat hun taak is.

De begrafenisexecuteur

De begrafenisexecuteur verzorgt de uitvaart van de overledene.

De beheersexecuteur

De beheersexecuteur wikkelt de erfenis van de overledene af. Om dit zo goed mogelijk te doen, krijgt de beheersexecuteur het beheer over de bezittingen van de overledene. Hij moet daar wel zo goed mogelijk voor zorgen. Bovendien moet hij zo snel mogelijk een lijst maken van de bezittingen en schulden van de overledene. Verder betaalt de beheersexecuteur alle schulden van de overledene. Als daarvoor niet genoeg geld is, mag hij de bezittingen van de overledene verkopen. Hij moet dan wel zoveel mogelijk overleggen met de erfgenamen welke spullen kunnen worden verkocht, tenzij in het testament staat dat dit niet nodig is.

Als de beheersexecuteur klaar is met zijn taak, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur mag geen geheimen hebben voor de erfgenamen. Als erfgenamen vragen om informatie, dan moet de beheersexecuteur die informatie geven.

De afwikkelingsbewind-executeur

De afwikkelingsbewind-executeur is niet alleen beheersexecuteur maar ook bewindvoerder. Deze executeur heeft daarom langer het beheer over de bezittingen van de overledene. Meestal is dit in het belang van de erfgenamen.