Erfenis na scheiding

Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat vader en moeder zijn gescheiden. In sommige gevallen krijgt vader of moeder een nieuwe partner, die soms ook kinderen heeft. Dit zijn zogenaamde nieuw samengestelde gezinnen. Het regelen van de erfenis bij deze samengestelde gezinnen is ingewikkelder en ligt vaak gevoelig. In onderstaande casus behandelen wij één van de vele situaties die kunnen voorkomen.

Het is altijd raadzaam om zaken die te maken hebben met de nalatenschap vast te leggen in bijvoorbeeld een testament of samenlevingscontract. Dit is extra belangrijk wanneer er een nieuwe partner is. Dit kan in tijden van emoties veel problemen voorkomen. Een gespecialiseerde notaris uit ons netwerk kan je hierbij helpen.

Casus: Wat erven de kinderen als vader een nieuwe partner heeft?

Vader en zijn nieuwe partner hebben een woning gekocht. Hoe zit het in zulke gevallen met de erfenis als bijvoorbeeld vader overlijdt? Als er niets is geregeld zijn de kinderen de enige erfgenamen van vader. Vader en zijn partner hebben echter een verblijvingsbeding opgenomen in een samenlevingscontract. Dit betekent dat de overgebleven partner eigenaar wordt van de gemeenschappelijke bezittingen.

Verblijvingsbeding

Wanneer vader overlijdt, gaan zijn kinderen ervan uit dat zij beiden eigenaar worden van de helft van de overwaarde van de woning. De notaris moet de kinderen echter meedelen dat er sprake is van het verblijvingsbeding. Het verblijvingsbeding wordt in het testament herhaald. Volgens het verblijvingsbeding is het zo dat, indien in dit geval vader is komen te overlijden, zijn nieuwe partner automatisch ook eigenaar is geworden van vaders aandeel in de woning.

Veel erfgenamen leggen zich bij bovenstaande situatie neer en gaan ervan uit dat zij nergens meer recht op hebben. Let op, dit is niet het geval. Via een advocaat kun je laten weten dat je als erfgenaam recht hebt op jouw legitieme portie, jouw wettelijk erfdeel. Vul het contactformulier in en een advocaat uit ons netwerk neemt vrijblijvend contact met je op!

Vruchtgebruik woning

Een oplossing kan zijn gebruik te maken van het vruchtgebruik. Als de woning is afbetaald kunnen partners elkaar het recht van vruchtgebruik geven van de woning. Vruchtgebruik is het recht gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren. In bovenstaand geval betekent dit dat de kinderen de woning erven, maar de nieuwe partner erin kan blijven wonen. Hiervoor moet de verstandhouding goed zijn.

Conservatoir beslag

Als de verhoudingen met de nieuwe partner van vader verstoord zijn moet de betaling van de overwaarde afgedwongen worden. Tot die tijd kan er conservatoir beslag op de woning worden gelegd. Dit houdt in dat aan de rechtbank wordt gevraagd om toestemming te  krijgen om beslag op de woning te leggen. Het beslag zorgt ervoor dat de nieuwe partner van vader bijvoorbeeld de hypotheek niet kan verhogen of de woning kan verkopen. Indien de rechter je vervolgens in het gelijk stelt dan wordt het conservatoir beslag omgezet in een executoriaal beslag. Je kunt dan, voor zover nodig, de deurwaarder op pad sturen om bij voorbeeld de woning te laten veilen.