Belangrijke aspecten estate / nalatenschapsplanning

Om jouw vermogen zo goed mogelijk in stand te houden en over te dragen zijn verschillende punten van belang. Het is belangrijk om onderstaande punten te regelen en goed op elkaar af te stemmen.

Huwelijkse voorwaarden

Als je in Nederland een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, dan is dit automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle spullen, vermogen en schulden die jullie samen opbouwen tijdens het huwelijk gedeeld moeten worden. Schulden, bezittingen en vermogen van voor het huwelijk blijft van jullie zelf. Ben je voor 1 januari 2017 getrouwd, dan ben je waarschijnlijk in volledige gemeenschap van goederen getrouwd. In dat geval moet alles 50/50 worden verdeeld. Dit geldt ook voor schulden en vermogen van voor het huwelijk. Wil je het anders, dan kun je huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij een notaris. Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan je aangeven hoe de erfenis verdeeld moet worden na jullie overlijden. Je kan bijvoorbeeld regelen dat familievermogen in jouw eigen familie blijft.

Samenlevingscontract

Wij adviseren een samenlevingscontract met verblijvingsbeding op te stellen zodra je gaat samenwonen. In een verblijvingsbeding is bepaald, dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch het bezit van de andere partner worden. Zonder samenlevingsovereenkomst krijgt je familie de helft van de gemeenschappelijke bezittingen als je komt te overlijden. Let op: als je een samenlevingscontract afsluit ben je automatisch elkaars fiscale partner.

Testament

Iedereen laat wel iets na aan nabestaanden. Dit kan vermogen zijn, een koophuis of spullen. Wat hiermee gebeurt is wettelijk bepaald. De wet houdt geen rekening met wat voor jou en / of je nabestaanden belastingtechnisch gezien het beste uitpakt. Daarnaast kan de wet in sommige situaties een oplossing geven die ingaat tegen jouw wensen. Je kunt bij de notaris je eigen wensen laten vastleggen in een testament.

Schenkingsplan

Bij een schenking heb je te maken met belastingregels. De ontvanger moet namelijk schenkbelasting betalen. In sommige gevallen geldt een vrijstelling. Je eigen kinderen en goede doelen kun je fiscaal gunstig schenken. In een schenkingsplan kun je jouw wensen vastleggen. Daarnaast onderzoekt de estate planner het eventuele recht op vrijstellingen, berekent de schenkbelasting en de zaken zijn meteen fiscaal en financieel goed geregeld.

Polissen

Het is belangrijk om de inhoud van je polissen goed na te lopen. Zorg ervoor dat deze overeenkomen met jouw wensen. Ook is het belangrijk om te zorgen dat de polissen overeenkomen met de afspraken in de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract. Zo maakt het voor levensverzekeringen en pensioenen een verschil of je samenwoont of getrouwd bent.

Levenstestament

De meeste mensen staan niet stil bij het feit dat ze handelingsonbekwaam kunnen worden. Als gevolg van dementie, een ziekte of ongeluk kan het gebeuren dat je niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen. In een levenstestament leg je vast hoe je wilt dat belangrijke zaken in jouw leven verlopen, als je zelf niet meer in staat bent om dit te regelen.