Belangrijke aspecten estate / nalatenschapsplanning

Verschillende punten zijn van belang wanneer je jouw vermogen zo gunstig mogelijk in stand wilt houden en over wilt dragen. Het is belangrijk om onderstaande punten te regelen en goed op elkaar af te stemmen.

Huwelijkse voorwaarden

Als je in Nederland een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, dan is dit automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat al jullie spullen, vermogen en schulden van jullie samen zijn (ook die van voor het huwelijk). Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan je aangeven hoe de erfenis verdeelt moet worden na jullie overlijden. Je kan bijvoorbeeld regelen dat familievermogen in jouw eigen familie blijft.

Samenlevingscontract

Wij adviseren een samenlevingscontract met verblijvingsbeding op te stellen zodra je gaat samenwonen. In een verblijvingsbeding is bepaald, dat gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van een partner automatisch het bezit van de andere partner worden. Zonder samenlevingsovereenkomst krijgt de familie de helft van de gemeenschappelijke bezittingen als je overlijdt. Let op: als je een samenlevingscontract afsluit ben je automatisch elkaars fiscale partner.

Testament

Iedereen laat wel iets na aan nabestaanden. Er is wettelijk geregeld wat hiermee gebeurd. De wet houdt geen rekening met wat voor jou en / of je nabestaanden belasting technisch het beste uitpakt. Daarnaast kan de wet in sommige situaties een oplossing geven die ingaat tegen jouw wensen. Je kunt bij de notaris je eigen wensen laten vastleggen in een testament.

Schenkingsplan

Bij een schenking heb je te maken met belastingregels. Een schenking kan gevolgen hebben voor jouw erfenis en de ontvanger moet schenkbelasting betalen. In sommige gevallen geldt een vrijstelling. Je eigen kinderen en goede doelen kun je fiscaal gunstig schenken. In een schenkingsplan kun je jouw wensen vastleggen. Daarnaast onderzoekt de estate planner het eventuele recht op vrijstellingen, berekent de schenkbelasting en de zaken zijn meteen fiscaal en financieel goed geregeld.

Polissen

Het is belangrijk om de inhoud van je polissen goed na te lopen. Zorg ervoor dat deze overeenkomen met jouw wensen. Ook is het belangrijk om te zorgen dat de polissen overeenkomen met de afspraken in de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract. Zo maakt het voor levensverzekeringen en pensioenen een verschil of je samenwoont of getrouwd bent.

Levenstestament

De meeste mensen staan niet stil bij het feit dat ze handelingsonbekwaam kunnen worden. Als gevolg van dementie, een ziekte of ongeluk kan het gebeuren dat je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. In een levenstestament leg je vast hoe je wilt dat belangrijke zaken in jouw leven verlopen, als je zelf niet meer in staat bent om dit te regelen.

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Wij informeren je graag vrijblijvend. Wanneer je jouw gegevens achterlaat op het contactformulier wordt je zo snel mogelijk teruggebeld.

Hulp nodig? Bel de nalatenschaps makelaar.
 

030-800 7966

maandag t/m vrijdag

8:30 tot 21:00 uur

zaterdag

9:00 tot 17:00 uur