Recht van beraad

Als iemand overlijdt, kun je als erfgenaam drie dingen doen:

  1. de erfenis aanvaarden
  2. de erfenis beneficiair aanvaarden
  3. de erfenis verwerpen

Je krijgt volgens de wet drie maanden de tijd om na te denken welke van de drie opties je kiest. Dit noem je het recht van beraad.

Wat gebeurt er als er schuldeisers zijn?

Schuldeisers mogen in die drie maanden hun schulden nog niet op jou verhalen, tenzij de overledene failliet was. In dat geval gelden de faillissementsregels.

Wat gebeurt er als je na drie maanden nog niet weet wat je wilt?

Dat ligt eraan of er bijzondere omstandigheden zijn. Is dit wél zo dan kun je de kantonrechter vragen om de termijn met nog eens drie maanden te verlengen. Is dit niet zo dan kun je gedwongen worden om een keuze te maken.