“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Er komt een regeling voor mensen die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis waarvoor ze met eigen geld aansprakelijk zijn. Zij kunnen straks naar de kantonrechter stappen om geheel of gedeeltelijk ontheffing te vragen.

Risico’s bij zuiver aanvaarden erfenis

Heb je geen voorzorgsmaatregelen getroffen en de erfenis zonder voorbehoud aanvaard (de erfenis heb je "zuiver aanvaardt"), dan loop je het risico dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de aflossing van alle schulden van de nalatenschap. Dat kan betekenen dat je jouw eigen vermogen moet aanspreken om de schuldeisers van de overledene af te betalen. Daardoor kan je zelf in de financiële problemen komen.

(Gedeeltelijke) ontheffing onverwachte schuld uit erfenis

Er komt een regeling waarbij de erfgenaam om ontheffing kan vragen. De rechter kan volledige of gedeeltelijke ontheffing verlenen. Wordt er volledige ontheffing verleend, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geërfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog met eigen vermogen moet betalen.

Voorwaarde ontheffing onverwachte schuld uit erfenis

Wanneer je als erfgenaam een ontheffing wilt aanvragen moet je wel aan een voorwaarde voldoen. De voorwaarde om de erfgenamen tegemoet te komen is dat de erfgenamen niets te verwijten valt. De erfgenamen kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn.