“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Eerste hulp bij een erfenis

  • Als iemand komt te overlijden moet er veel geregeld worden.
  • Meldt het overlijden binnen vijf dagen bij de gemeente.
  • Verdiep je in de erfenis en laat je goed informeren!
9,4
Klanten vertellen

531 beoordelingen

Lees voor

Soms zien we het overlijden van een naaste aankomen. De andere keer komt het compleet onverwacht. Een ding blijft altijd hetzelfde. De papieren rompslomp en alles wat er geregeld moet worden valt je altijd koud op je dak. Er komt hoe dan ook een hoop op je af bij een sterfgeval. Hieronder vind je een overzicht van wat je op korte termijn moet regelen.

Melding van een sterfgeval

Komt er iemand te overlijden, dan zullen eerst de huisarts en de uitvaartondernemer moeten worden ingelicht. Daarnaast is het belangrijk om binnen vijf dagen het overlijden te melden bij de gemeente waar de overledene stond ingeschreven. De gemeente maakt bij je bezoek een document op, waarin toestemming wordt gegeven voor de uitvaart.

Aanvaarden van een erfenis?

Kun je een erfenis zuiver aanvaarden, moet je verwerpen of juist beneficiair aanvaarden? Krijg je te maken met schulden? Wat blijft er over na de verdeling van de nalatenschap? Het is belangrijk dat je hier snel duidelijkheid over krijgt.

Wees in ieder geval voorzichtig met wat je doet. Neem je geld op van de rekening van de overledene, maak je gebruik van zijn of haar auto of neem je spullen uit het huis mee, dan heb je hierdoor de erfenis voor de wet al aanvaard. Onderneem dus geen actie voor je weet wat je kunt verwachten. Een notaris kan je helpen om hier een goede beslissing in te nemen.

Aanvragen verklaring van erfrecht

Heb je besloten de erfenis te aanvaarden? Dan is er een verklaring erfrecht nodig. Hiermee kun je bijvoorbeeld de bankrekeningen van de overledene laten (de)blokkeren. Een notaris stelt de verklaring op voor alle erfgenamen

Wie zijn de erfgenamen?

Meestal is het duidelijk wie de erfgenamen zijn, maar soms is dit moeilijker te bepalen. Er is dan een erfgenamenonderzoek nodig. Wonen er kinderen in het buitenland, waarmee weinig contact was? Of zijn er erfgenamen van wie de verblijfplaats niet bekend is? In dat geval kan erfgenamenonderzoek een oplossing bieden. Zo’n onderzoek wordt gedaan door de notaris.

Wanneer geldt de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is. De wettelijke verdeling geeft de rangorde aan waarin de erfenis verdeeld moet worden. Het principe van de wettelijke verdeling is simpel. De langstlevende echtgenoot of partner krijgt de volledige nalatenschap van de overledene. Zijn er kinderen, dan hebben zij een vordering op de langstlevende ouder. Komt deze te overlijden, dan krijgen de kinderen het deel waar zij recht op hebben. Is er geen partner en zijn er geen kinderen, dan erven ouders, broers en zussen.

Meer informatie