Eerste hulp bij een erfenis

Soms zien we het overlijden van een naaste aankomen en soms is het een complete verrassing, maar de papieren rompslomp en alles wat we moeten regelen komt altijd koud op ons dak vallen. Er komt hoe dan ook een hoop op je af bij een sterfgeval. Hieronder vind je opsomming van wat je op korte termijn moet regelen.

Melding van een sterfgeval

Bij een sterfgeval meld je het overlijden bij de gemeente waar de overledene ingeschreven stond. Doe dit binnen vijf dagen na het overlijden. De gemeente maakt bij je bezoek een document op, waarin toestemming wordt gegeven voor de uitvaart.

Aanvaarden van een erfenis?

Kun je een erfenis zuiver aanvaarden, moet je verwerpen of juist beneficiair aanvaarden? Krijg ik te maken met schulden? Wat blijft er over na de verdeling van de nalatenschap? Het is belangrijk hier snel helderheid over te krijgen. Wees in ieder geval voorzichtig, wanneer je namelijk geld opneemt van de rekening van de overledene of bijvoorbeeld gebruik maakt van zijn of haar auto, kun je de erfenis voor de wet al aanvaard hebben. Een notaris kan je helpen om hier een goede beslissing in te nemen.

Aanvragen verklaring van erfrecht

Na de aanvaarding van een erfenis heb je een verklaring erfrecht nodig. Hiermee kun je bijvoorbeeld de bankrekeningen van de overledene laten (de)blokkeren. Een notaris stelt de verklaring op voor alle erfgenamen

Wie zijn de erfgenamen?

Meestal is het duidelijk wie de erfgenamen zijn, maar soms is dit moeilijker te bepalen. Er is dan een erfgenamenonderzoek nodig. Wonen er kinderen in het buitenland, waarmee weinig contact was?Is er een kind dat in aanmerking komt voor plaatsvervulling, maar waarvan de verblijfplaats niet bekend is?

Wanneer geldt de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is. De wettelijke verdeling geeft de rangorde aan waarin de erfenis verdeeld moet worden.