“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

De regels omtrent begraven en cremeren die op dit moment gelden stammen uit 1869. Het betreft hier de Wet op de lijkbezorging. Veel zaken in deze wet zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. D66 wil dan ook de wet moderniseren, zodat er meer rekening gehouden kan worden met persoonlijke wensen.

As ophalen

Wist jij bijvoorbeeld dat je na een crematie de as van de overledene pas na 30 dagen op mag halen. Dit is destijds in de wet opgenomen omdat de as vroeger gezien werd als bewijsmateriaal in strafzaken. DNA-technieken bestonden toen nog niet. Deze 30-dagen termijn is nu totaal overbodig. “Tijd om de wet aan te passen aan de wensen in het land”, zo zegt D66-Kamerlid Monica den Boer. Over de reden waarom D66 de wet wil aanpassen is Den Boer heel duidelijk: “Zodat er voor iedereen meer keuzevrijheid is dan nu voor een waardig afscheid”. Ook geeft zij aan dat de plannen die er liggen zijn gebaseerd op gesprekken met uitvaartondernemers.

Direct verstrooien

Een van de voorstellen is om na de crematie de as dezelfde dag nog vrij te geven. Is de crematie in de ochtend, dan kan de familie de as s’middags al verstrooien. “Dit is voor wie dat wil. Soms wenst een familie de asverstrooiing op dezelfde dag te doen, als één ceremonie. Dit kan nu niet. Wij vinden dat mensen zo veel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen hoe zij het rouwproces vormgeven”, vertelt Den Boer.

As mengen

De as van twee mensen (bijvoorbeeld je ouders) in één urn laten opslaan is nu officieel niet toegestaan. Toch krijgen crematoria regelmatig dit soort verzoeken. Op dit moment kunnen crematoria en uitvaartondernemers dit wel regelen door bijvoorbeeld eerst de as uit te geven, die weer in te nemen en te mengen. Onnodig omslachtig.

Samen begraven

Ook samen begraven in één kist is in de wet verboden. Zelfs in bijzondere omstandigheden mag dit niet, bijvoorbeeld als het gaat om een doodgeboren tweeling. Er zou een uitzondering moeten komen voor dit soort bijzondere omstandigheden. Net als voor de situatie dat moeder en kind allebei bij de bevalling overlijden. “Dan is zo’n strenge regel heel moeilijk te begrijpen.”

Binnen 24 uur

Heb je te maken met overlijden binnen een islamitische of joodse familie, dan moet uit geloofsovertuiging de overledene binnen 24 uur begraven worden. Op dit moment is dit onnodig ingewikkeld. Wil je iemand binnen 24 uur begraven, dan heb je toestemming nodig van de burgemeester, een arts en de officier van justitie. “Het moet voor alle veelvoorkomende religies mogelijk zijn hun geloof te praktiseren zonder dat er speciale procedures voor nodig zijn. In de regels kunnen we daar meer rekening mee houden”, licht Den Boer toe.

Of de wijzigingen van D66 ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend. Zodra wij hier meer over weten lees je het op onze site.