Algemeen

DELA neemt ongevraagd vingerafdrukken van overledenen  30 oktober 2018

Afgelopen week was er veel commotie over de DELA. De uitvaartonderneming blijkt al enige tijd standaard vingerafdrukken te nemen van overledenen. Ook als de nabestaanden daar geen toestemming voor hebben gegeven. Dit om de afdrukken uiteindelijk te gebruiken voor de verkoop van kettingen en ringen aan nabestaanden. Vingerafdruk De kwestie kwam aan het licht toen […]

lees meer

Notaris dubbel geschorst na blunder met erfenis  30 oktober 2018

Een notaris uit Kapelle in Zeeland is door de tuchtrechter op één dag twee keer geschorst. Dit door ernstige fouten die hij had gemaakt bij het afwikkelen van een erfenis. Half miljoen Door een fout die hij maakte bij het opstellen van een testament, kwam ruim een half miljoen euro bij de verkeerde persoon terecht. […]

lees meer

Notaris verrijkt zichzelf met 1,4 miljoen uit erfenis  30 oktober 2018

Een notaris uit de regio Arnhem-Leeuwarden is uit zijn ambt ontzet. Dit vanwege belangenverstrengeling bij de afwikkeling van een nalatenschap. De notaris verrijkte zichzelf met 1,4 miljoen euro uit de opbrengsten van een verkocht landgoed uit de betreffende nalatenschap. Landgoederen en natuurgebieden In oktober 2007 komt een vrouw te overlijden. De Braziliaanse familieleden van de […]

lees meer

Veel fouten in erfbelasting  25 september 2018

Er worden nogal wat fouten gemaakt in de aanslagen erfbelasting van de Belastingdienst. Notarissen trekken hierover aan de bel en het CDA vraagt om opheldering. Achterstand Door problemen met de systemen had de Belastingdienst een flinke achterstand bij het verwerken van de aanslagen erfbelasting. Erfgenamen moesten maandenlang wachten op duidelijkheid. Om dit op te lossen […]

lees meer

Digitale post voor overledenen  18 september 2018

Veel nabestaanden krijgen vanuit de overheid nog regelmatig bericht dat er post voor hun overleden partner in de Berichtenbox klaar staat. Een vervelende situatie die de nabestaanden telkens weer confronteert met het verlies. De overheid heeft dan ook aangegeven stappen te ondernemen om te voorkomen dat dit soort berichten worden verzonden. Ook willen zij het […]

lees meer

Hogere erfbelasting door zonnepanelen  18 september 2018

Onlangs werd door de belastingrechter bepaald dat de gemeente een hogere WOZ-waarde mag toepassen als er zonnepanelen op het dak van een huis liggen. Voor mensen met een eigen huis met zonnepanelen is dit een nadelige uitspraak. Maar ook voor erfgenamen kan het gevolgen hebben. Fiscale gevolgen Erf je een woning met zonnepanelen en is […]

lees meer

Facebook moet ouders toegang tot account geven  4 september 2018

De ouders van een overleden tiener uit Duitsland wilden toegang tot haar Facebookaccount. Facebook werkte nergens aan mee, dus stapten zij naar de rechter. Het gerechtshof in Karlsruhe oordeelde dat de ouders als nabestaanden recht hebben op toegang tot het Facebook-account van hun dochter. Doodsoorzaak In 2012 belandde het 15-jarige meisje voor een metro. Het […]

lees meer

Voogdij na overlijden niet geregeld  10 juli 2018

De helft van de Nederlanders heeft de voogdij voor hun kinderen niet geregeld wanneer zij komen te overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek van Monuta Uitvaartverzekeringen. Het onderzoek werd gehouden onder 2.108 mensen. Testament Maar een derde van de gezinnen met thuiswonende kinderen heeft in een testament vastgelegd wat er met de kinderen gebeurt als […]

lees meer

Geen belasting over onterechte erfenis  9 juli 2018

Toen zijn oom overleed eigende zijn neef zichzelf een erfenis van bijna zes ton toe. Dit was ten onrechte. Hij sluisde het geld door naar een Zwitserse bankrekening en gaf het bedrag niet op bij de Belastingdienst. Toch hoeft de neef geen belasting te betalen over deze erfenis. Hij mocht de erfenis namelijk ook als […]

lees meer

Geen berichten meer aan overledenen  6 juli 2018

Helaas komt het nog regelmatig voor dat mensen die zijn overleden nog digitale berichten krijgen van de overheid. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken wil hier actie op gaan ondernemen. Dit naar aanleiding van een aantal Kamervragen van Groen Links. Waarom dode mensen post van de belasting krijgen De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een […]

lees meer