“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2014 goedgekeurd. Er worden een aantal kleine zaken aangepast. Hierna gaat het plan naar de Eerste Kamer. Zij zullen zich er op 16 en 17 december over buigen.Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014. Nu is dan de meerderheid behaald om deze plannen ook daadwerkelijk door te kunnen voeren.

Wijzigingen plannen

Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke plan. De volgende wijzigingen zijn opgenomen: 

• Schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 komen ook in aanmerking voor de extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. • De grens tussen de tariefschrijven in de schenk- en erfbelasting wordt in 2014 eenmalig verlaagd met € 3.000. • De criteria voor het weigeren of ontnemen van de ANBI-status worden aangepast. Er wordt specifieker aangegeven in welke gevallen de intrekking van de ANBI-status passend is. • Ook in de AWR wordt het overtredersbegrip voor de bestuurlijke boete uitgebreid met de ‘doen pleger’, de uitlokker en de medeplichtige. In het wetsvoorstel was dit al voor de toeslagen geregeld. 

Het is nu aan de Eerste Kamer om het Belastingplan 2014 te beoordelen. Daarna zijn de plannen pas definitief.