“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Beslissingen euthanasie openbaar gemaakt door justitie

07 nov, 2017 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

De reden waarom er bij euthanasiezaken wel of niet is overgegaan tot vervolging van een arts wordt voortaan door het Openbaar Ministerie zelf bekend gemaakt. Daarnaast zal de beoordeling en de eventuele vervolging sneller gaan plaatsvinden.

Verdachte gevallen

Het OM vindt het belangrijk om voortaan bij complexe zaken meer inzicht te geven in de beoordeling van verdachte euthanasiegevallen. Dit vooral om het algemene beeld te veranderen dat justitie in dit soort gevallen nooit ingrijpt. “Dit beeld is begrijpelijk, maar zeker niet terecht”, zo zegt het OM. Zij vermoeden dat dit vooral komt doordat het Openbaar Ministerie de laatste jaren minder zichtbaar is geweest. “We zullen ons meer en zichtbaarder focussen op de rechtsbescherming van mensen met een wens tot euthanasie”.

Lot van de arts

Niet alleen voor nabestaanden, maar ook voor de betreffende arts is het belangrijk dat in dit soort zaken snel duidelijkheid komt. Het nemen van iemands leven zonder zijn/haar toestemming is strafbaar, maar ook als de ander een arts juist uitdrukkelijk vraagt is het strafbaar. Euthanasie kan alleen straffeloos worden uitgevoerd als dit wordt gedaan en gemeld door een arts die heeft voldaan aan alle zorgvuldigheidseisen.

De eisen

De eisen zijn als volgt. Ten eerste moet er een uitdrukkelijk, vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt zijn. Daarbij gaat het om uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Een andere oplossing is er niet. Dan kan de euthanasie plaatsvinden.

Zorgvuldig

Gelukkig blijkt dat er in het algemeen erg zorgvuldig wordt gehandeld bij euthanasieverzoeken. Zo waren er in 2016 6091 euthanasieverzoeken. Hiervan voldeden er 10 niet aan de eisen.