“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Veel nabestaanden krijgen vanuit de overheid nog regelmatig bericht dat er post voor hun overleden partner in de Berichtenbox klaar staat. Een vervelende situatie die de nabestaanden telkens weer confronteert met het verlies. De overheid heeft dan ook aangegeven stappen te ondernemen om te voorkomen dat dit soort berichten worden verzonden. Ook willen zij het voor nabestaanden makkelijker maken om zaken van overledenen af te handelen via MijnOverheid.

Digitalisering

De digitalisering van de overheidsdienstverlening heeft een aantal knelpunten op dit gebied veroorzaakt. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is dan ook blij dat er nu iets gebeurt, maar het moet wel snel gebeuren. “Los de problemen op en ga na waar nabestaanden behoefte aan hebben. Als burger mag je verwachten dat de overheid een overlijden goed in al haar systemen registreert. Dat betekent ook dat je als nabestaande geen digitale berichten ziet die je de indruk geven dat de overheid denkt dat iemand nog leeft”.

Korte termijn

De overheid heeft toegezegd de informatievoorziening aan nabestaanden op korte termijn te gaan verbeteren. Daarnaast zoeken zij een oplossing om te voorkomen dat nabestaanden mailtjes zien die gericht zijn aan een overledene.