“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is het mogelijk eenmalig een bedrag (tot maximaal 100.000 euro) te schenken, zonder daarover schenkbelasting te moeten betalen. De vrijstelling geldt alleen als de ontvanger de schenking gebruikt voor de (financiering van de ) eigen woning. Hieronder vallen de volgende mogelijkheden:

  • De aankoop van een woning.
  • De kosten van verbetering of onderhoud van de woning.
  • De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming m.b.t. de woning.
  • De aflossing van de woningschuld.
  • De aflossing van de restschuld van een voormalige eigen woning.

Na 1 januari 2015 is de ‘oude’ vrijstelling weer van kracht, met enige aanpassingen. Er worden bij deze tijdelijke verruimde vrijstelling geen eisen gesteld aan de relatie tussen schenker en ontvanger of aan de leeftijd van de ontvanger. Iedereen kan dus ontvanger zijn: kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, vrienden en relaties.

Gevolgen

Er zijn wel een aantal belangrijke punten die in de gaten gehouden moeten worden. Zo kan de schenking gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot aftrek van de hypotheekrente, moet de ontvanger wel aan kunnen tonen dat de schenking is besteed aan de woning en wordt de vrijstelling teruggedraaid als de ontvangen het geld niet binnen twee jaar heeft besteed.