“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Veel mensen weten niet dat het niet is toegestaan een deel van de erfenis na te laten aan een behandelend arts of geestelijk verzorger. U kunt dit wel doen, maar de betreffende arts of bijvoorbeeld pastoor mag deze erfenis dan niet accepteren. Een arts mag bijvoorbeeld niet van een patiënt erven, omdat een arts in een positie zit dat hij een patiënt zou kunnen beïnvloeden.  Hetzelfde geldt voor een geestelijk verzorger, die de patiënt in de laatste maanden voor het overlijden heeft bijgestaan.

Is uw beste vriend bijvoorbeeld longarts en bent u bij hem onder behandeling, dan mag hij niet van u erven als u komt te overlijden aan een longontsteking. Komt het overlijden echter door een totaal andere oorzaak, dan zou hij wel een deel van de erfenis mogen ontvangen.

Testament

Enige tijd geleden werd een dergelijke zaak in behandeling genomen bij Rechtbank Oost-Brabant. In dit geval ging het om een Rooms-Katholieke pastoor. Hij had de overledene geestelijk bijgestaan tijdens de laatste maanden van haar leven. Mevrouw had terminale kanker en overleed zes maanden na de diagnose in een hospice. Na de uitvaart bleek dat zij in een testament had laten opnemen dat de betreffende pastoor de enige erfgenaam was.

Rechtszaak

Bij de rechter werd vooral bekeken wanneer het testament was opgesteld. De overledene bleek dit vierenhalf jaar geleden te hebben vastgelegd. Toen wist zij nog niet dat zij ziek was. Dit was voor de rechter een reden om de pastoor toch de erfenis toe te wijzen.