“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Erven vakantiehuis buitenland gemakkelijker

01 mei, 2015 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

Vanaf 17 augustus 2015 wordt de vererving van grensoverschrijdend vermogen in Europa op juridisch en fiscaal vlak een stuk makkelijker. Dit komt door het in werking treden van de Europese erfrechtverordening (EEV). 

Door de nieuwe regelgeving zal het erven van bijvoorbeeld een vakantiehuis in het buitenland een stuk eenvoudiger worden. Door de nieuwe verordening wordt het makkelijker om internationale nalatenschappen af te wikkelen. 

Een vakantiehuis in Frankrijk

Erft u een vakantiehuis in Frankrijk, dan moet er op dit moment gekeken worden naar zowel de regels van Frankrijk als van Nederland. Op dit moment is het volgens de Nederlands wet zo dat in zo’n geval de ‘wettelijke verdeling’ van toepassing is. De langstlevende echtgenoot krijgt alle goederen en schulden van de nalatenschap en de kinderen erven een in beginsel niet-opeisbare vordering op de langstlevende. De Franse wet denkt hier echter anders over. Zijn er kinderen, dan kan de echtgenote volgens de Franse wet kiezen: of zij krijgt het vruchtgebruik van de woning of het eigendomsrecht van een vierde deel van de woning. De kinderen zijn dan samen volledig eigenaar of voor drievierde deel eigenaar.

Deze verschillende opvattingen van de verschillende landen zorgen voor heel wat onduidelijkheid en problemen en dat is alleen nog op juridisch vlak. Ook op fiscaal gebied zijn er nogal wat verschillen, die vaak zorgen voor dubbele erfbelasting. 

De nieuwe situatie

Na 17 augustus 2015 wordt dit anders. De belangrijkste hoofdregel is dat het recht van de gewone verblijfplaats van de erflater ten tijde van de overlijden van toepassing is op de hele nalatenschap. In het geval van de vakantiewoning in Frankrijk is dus het Nederlandse erfrecht van kracht. Ook is er geen Franse erfbelasting meer verschuldigd. Hierdoor wordt alle een stuk gemakkelijker.