“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Helaas komt het nog regelmatig voor dat mensen die zijn overleden nog digitale berichten krijgen van de overheid. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken wil hier actie op gaan ondernemen. Dit naar aanleiding van een aantal Kamervragen van Groen Links.

Waarom dode mensen post van de belasting krijgen

De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant met de kop ‘Waarom dode mensen post van de belasting krijgen’. In het stuk ging het over een overledene die tot 2,5 jaar na zijn overlijden nog berichten van de overheid ontving. Toen zijn zoon hierover klaagde werd hij van het kastje naar de muur gestuurd. Dit was voor Kamerlid Özütok een reden om dit onderwerp aan te kaarten.

Probleem aanpakken

Knops wil het probleem gaan aanpakken, maar wil “niet de illusie wekken dat dit eenvoudig structureel opgelost kan worden”. Dit heeft vooral te maken met het feit dat een DigiD niet direct wordt opgeheven na het overlijden. Dit gebeurt pas als de DigiD drie jaar niet is gebruikt. Zijn er zaken die afgewikkeld moeten worden, dan stuur de overheid “fysieke” post normaal gesproken naar de “nabestaanden van”, voor digitale berichten is dit lastiger, omdat de nabestaanden geen toegang hebben tot de berichtenbox.