“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Jeroen en Michou, 1 juni 2016 gehuwd, overlijden beide twaalf dagen later op huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek. De nabestaanden van Jeroen en Michou zijn verwikkeld in een rechtszaak om de erfenis van het stel. De moeder van Jeroen gaat in hoger beroep nu de rechter heeft bepaald dat de erfenis over de twee families moet worden verdeeld.

Tijdstip van overlijden

De kwestie richt zich met name op het tijdstip van overlijden. Jeroen en Michou zijn vermoedelijk het slachtoffer geworden van een voedselvergiftiging. Ze overleden kort na elkaar in een ziekenhuis. De twee waren net getrouwd en hadden geen testament of huwelijkse voorwaarden opgesteld. De erfenis wordt dan automatisch toegekend aan de langstlevende partner. En dat is Jeroen want op basis van verklaringen vindt de rechtbank het aannemelijk dat hij een halfuur later is overleden dan Michou.

Nalatenschap

De nabestaanden van Jeroen kunnen aanspraak maken op de hele nalatenschap wanneer hij later is overleden. De nalatenschap bedraagt ruim 200.000 euro. De Haagse rechtbank stelde onlangs vast dat het gaat om een ‘heel uitzonderlijke’ situatie. Jeroen en Michou vonden hun familie heel belangrijk. Zouden ze een testament hebben opgesteld, dan hadden ze voor deze situatie waarschijnlijk ‘iets anders bepaald dan de wettelijke regeling’.

Onaanvaardbaar

Dat de erfenis alleen naar de familie van Jeroen zou gaan, ‘druist in tegen het rechtsgevoel’, staat in het vonnis, en is ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar’. Daar is de moeder van Jeroen het mee eens. Ze geeft ook aan dat ze haar eis heel naar vindt. Maar ze wil zich vasthouden aan de regels omdat ze bang is voor de ‘fiscale en juridische’ gevolgen die er anders zouden kunnen zijn. De rechtbank zegt nu dat niet Jeroen de erfgenaam van Michou is, maar haar ouders, (half)broers en halfzus. In afwachting van het hoger beroep wil de moeder van Jeroen geen commentaar geven.

Redelijk en bilijkheid

Ook de nabestaanden van Michou wachten het hoger beroep af. “We zullen alles in het werk stellen om de nagedachtenis aan Jeroen en Michou hoog te houden”, zeggen ze tegen RTL Nieuws. “Dat is het enige waar het om gaat.” Hun advocaat Mandy Kreber zegt dat de zaak door erfrechtspecialisten ‘met argusogen’ wordt bekeken. De uitspraak is ‘zeer opmerkelijk’, geeft de advocaat aan. Ook in het erfrecht lijkt de rechtbank meer oogte hebben voor redelijkheid en billijkheid.