“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Het heffen van erfbelasting over erfenissen moet worden aangepast vindt belastingwetenschapper Reinier Kooiman. Hij pleit ervoor om pas belasting te hebben als de erfgenamen ook daadwerkelijk de beschikking hebben gekregen over de erfenis.

Complex

Op dit moment is de wet erg complex. Er zijn veel uitzonderingen, waardoor meerdere bepalingen elkaar soms overlappen. De erfbelasting is hierdoor lastig uit te leggen aan de erfgenamen. Deze complexiteit maakt het erfgenamen ook makkelijker om successierechten via fiscale constructies te ontlopen.

Als een van de ouders komt te overlijden, krijgt de langstlevende ouder de beschikking over de volledige erfenis. De kinderen krijgen op dat moment alleen een vordering op die ouder voor hun deel van de erfenis. Toch krijgen de kinderen ook al te maken met belastingheffing, omdat zij juridisch eigenaar zijn van hun deel van de erfenis. Dit zou veranderd moeten worden.