“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Nog nooit eerder werden er zoveel levenstestamenten geregistreerd als in het laatste kwartaal van 2014. Dit blijkt uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Uit deze cijfers blijkt dat er in die periode 14.213 levenstestamenten werden geregistreerd. Dit zijn er bijna 5.000 meer dan in het laatste kwartaal van 2013.

Levenstestament

In een levenstestament leggen mensen vast wie hun belangen mag behartigen als zij dit zelf niet meer kunnen en wat er dan zoal moet gebeuren. Bijvoorbeeld het wel of niet behandelen bij ziekte en wensen m.b.t. het levenseinde. Het levenstestament heeft de laatste jaren meer bekendheid verworven, waardoor steeds meer mensen de weg naar de notaris weten te vinden.