“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Het CBS komt met cijfers waaruit blijkt dat de Nederlandse bevolking steeds minder hard groeit. In de eerste helft van 2015 was deze groei lager dan vorig jaar. Vooral de natuurlijke groei was laag. Er werden minder kinderen geboren, terwijl er meer mensen stierven. De toch nog kleine groei wordt veroorzaakt door immigratie. Hierdoor groeide de bevoling met bijne 22 duizend mensen. 

Lage natuurlijke groei

De natuurlijke groei lag in de eerste helft van 2015 vrij laag. Er overleden relatief veel mensen (77 duizend) en tegelijk werden er minderen kinderen geboren (82 duizend). Dit aantal lag vorig jaar op 85 duizend. In het eerste kwartaal van 2015 lag het sterftecijfer zelfs hoger dan het geboortecijfer. Door de vergrijzing verwacht het CBS dat er in de toekomst vaker periodes zullen voorkomen waarin het sterftecijfer over het geboortecijfer heen komt.