“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Ook de nabestaandenwet ontsnapt niet aan de bezuinigingen. De Tweede Kamer praat over bezuinigingen op de nabestaandenuitkering. Volgens het regeerakkoord zal de uitkering beperkt worden tot maximaal een jaar. Weduwen en weduwnaars ontvangen de nabestaandenuitkering als ze te weinig inkomsten hebben. Deze ingreep moet op termijn jaarlijks 74 miljoen euro opleveren.

Meer werken

Op dit moment krijgen nabestaanden zonder voldoende eigen inkomsten nog een uitkering tot hun jongste kind 18 jaar is. Volgens het kabinet moet deze groep worden gestimuleerd zo snel mogelijk werk te vinden. Een groot deel van de oppositie wijst dit voornemen af. Daardoor bestaat er onvoldoende steun in de Eerste Kamer, waar PvdA en VVD geen meerderheid hebben. D66 steunt het mogelijk ook, maar ook dat levert in de Senaat geen meerderheid op.

Bijstand zonder nabestaandenuitkering

SP-Kamerlid Sadet Karabulut noemde het voorstel „buitengewoon hardvochtig" en betitelde PvdA-staatssecretaris Klijnsma als „IJzeren Jetta". PVV-Kamerlid Roland van Vliet voorspelde dat veel mensen in de bijstand belanden als ze geen nabestaandenuitkering meer ontvangen. PvdA-Kamerlid Roos Vermeij vroeg Klijnsma rekening te houden met de kritiek van de oppositie en te zoeken naar politiek draagvlak. Ook de VVD wees op het gebrek aan draagvlak in de Senaat. Klijnsma komt in de zomer met een nader uitgewerkt voorstel.