“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Nalaten aan een goed doel? Haal fiscaal voordeel uit je erfenis

06 mrt, 2024
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Als je een erfenis nalaat, en deze komt uit boven het vrijgestelde bedrag, dan moet degene aan wie je schenkt meestal erfbelasting betalen. Dit kan oplopen van tien tot wel veertig(!) procent. Maar wist je dat als je een (een deel van) je erfenis aan een goed doel met een ANBI status nalaat, de nalatenschap is vrijgesteld van erfbelasting? Bovendien ben je er dan van verzekerd, dat je geld na je overlijden aan een goede zaak besteed wordt. Reden genoeg dus om een goed doel in je erfenis op te nemen.

Trend

Nederlanders nemen steeds vaker goede doelen op in hun testament. Dit komt mede door de vergrijzing, maar ook door het feit dat het aantal mensen zonder kinderen toeneemt. Het percentage vrouwen dat op hun 45ste nog geen kinderen heeft, neemt al jaren toe, blijkt uit onderzoek van het CBS. Maar er speelt nog iets mee: steeds meer mensen zijn maatschappelijk betrokken. Met een donatie aan een goed kiezen ze ervoor om iets blijvends na te laten, ook na hun overlijden. En voorkomen ze dat hun geld terechtkomt bij familieleden met wie ze gebrouilleerd zijn. Of nog erger: bij de kinderen van je veroordeelde zoon, zoals dat het bizarre geval was bij de Amsterdamse Rietje Wilms.

Grote waarde

Hoe mooi is het als je ook na je overlijden nog van grote waarde kunt zijn voor de samenleving? Bij de stichting Vrienden van het Herseninstituut weet men maar al te goed hoe dat kan. “Dankzij nalatenschappen heeft het Nederlands Herseninstituut de afgelopen jaren enorme sprongen kunnen maken”, begint Deborah Alfarez, directeur van de stichting die hersenonderzoek en onderzoek naar hersenaandoeningen ondersteunt.

Baanbrekend onderzoek

“Er zijn prachtige voorbeelden van complete onderzoeksprojecten die we niet hadden kunnen starten, of belangrijke apparatuur die we niet hadden kunnen aanschaffen, zonder mensen die hun erfenis aan het Herseninstituut hebben nagelaten”, gaat Alfarez verder. “Neem bijvoorbeeld het Huis in Ommen: doordat we het huis van een vrouw uit Ommen erfden, konden we een nieuwe database opzetten om onderzoek te doen naar de erfelijkheid van hersenaandoeningen. Iets dat veel mensen bezighoudt wanneer zij worden geconfronteerd met hersenaandoeningen onder familieleden.”

“Ik merk dat mensen opgelucht zijn als hun nalatenschap geregeld is, het geeft rust. Het is fijn dat ik daarbij kan helpen.”
Dr. Deborah Alfarez Adviseur Nalatenschappen

Kleinere erfenissen

“Bij het Huis in Ommen ging het natuurlijk om een aanzienlijk bedrag, maar ook kleinere legaten kunnen groot effect hebben, legt Alfarez uit. “Zo hebben we kortgeleden een zogenaamde ‘stressmeetopstelling’ kunnen realiseren. Daarmee is aangetoond dat slapeloosheid een grote rol speelt in stress, depressie en tal van andere hersenaandoeningen. Door weer een andere erfenis hebben we een speciale rolstoel aangeschaft voor MS-patiënten, waardoor zij nu op een waardige manier naar de MRI-scanner worden gebracht. Dat soort voorbeelden laten zien dat je helemaal niet rijk hoeft te zijn om toch impact te maken met je erfenis.”

Zo geregeld in vijf stappen

Anders dan bij veel andere stichtingen – waar donaties ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld marketing en campagnes – komt het gedoneerde geld van de ‘Stichting Hersenvrienden’ direct terecht bij hersenonderzoek. Een goed doel opnemen in uw testament kan ingewikkeld lijken, maar op de website van de stichting Vrienden van het Herseninstituut staat in 5 duidelijke stappen uitgelegd hoe nalaten aan een goed doel werkt. Zo kun je ook na je overlijden grote impact hebben en belangrijk hersenonderzoek steunen!

  • Stap 1: Kies de juiste vorm: erfenis of legaat?Wanneer u een goed doel benoemt als één van uw erfgenamen, dan bepaalt u zelf voor welk percentage zij in uw nalatenschap delen. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen.Met een legaat laat u een vast bedrag of voorwerp, bijvoorbeeld een schilderij, een huis, een effectenportefeuille of een bepaald bedrag na aan een persoon of organisatie. Zo kunt u heel precies vastleggen wat het goede doel krijgt.
  • Stap 2: Kies een executeurIn uw testament kunt u een zogenaamde executeur benoemen. Dit kan een familielid of bekende zijn, maar ook een notaris. De executeur behartigt uw belangen na overlijden, neemt contact op met de erfgenamen en handelt uw nalatenschap volledig volgens uw wensen af.
  • Stap 3: Bespreek uw wensen met de notarisTijdens een afspraak vertelt u de notaris uw wensen. De notaris informeert over de mogelijkheden en kosten. En deze vertelt u wat in uw situatie het beste is.
  • Stap 4: Het testament opstellen en ondertekenenNa het gesprek stelt de notaris een ontwerptekst voor uw testament op. Hierop kunt u eventuele wijzigingen of aanvullingen doorgeven. Daarna volgt een nieuwe afspraak waarin u de tekst samen met de notaris doorneemt en eventueel nog wijzigingen aanbrengt. Is uiteindelijk alles naar wens, dan kunt u het testament ondertekenen.
  • Stap 5: Informeer het goede doel

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door Stichting Hersenvrienden
info@hersenvrienden.nl
020-566 4597

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is opgericht om baanbrekend hersenonderzoek mogelijk te maken. In Nederland heeft 1 op de 4 mensen een hersenaandoening. Toch weten we nog maar heel weinig van hoe onze hersenen werken. Pas als we weten hoe het brein functioneert, kunnen we begrijpen wat er bij hersenaandoeningen misgaat.