“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Nieuwe tarieven en vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting

09 dec, 2016 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

In 2017 worden de tarieven en vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting aangepast. Ook komt de verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling per januari 2017 weer terug.

Ontvang je een erfenis of schenking, dan moet er over het algemeen erf- of schenkbelasting worden betaald, tenminste als het bedrag boven het vrijgestelde bedrag ligt. Als het te ontvangen bedrag lager ligt dan de vrijstelling, dan hoeft er niets betaald te worden.

Vanaf 2017 zien de vrijstellingen er als volgt uit:

Vrijstellingen schenkbelasting 2017

Verkrijger     Vrijstelling in euro’s
Kinderen € 5.320
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.526
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig voor woning of studie) € 53.176
Overig € 2.129

Vrijstellingen erfbelasting 2017

Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. In onderstaande tabel staat tot welke bedragen deze vrijstelling geldt.

 Verkrijger  Vrijstellingsbedragen
Partners € 638 089
Kinderen en kleinkinderen € 20 209
Zieke en gehandicapte kinderen € 60 621
Ouders € 47 859
Overige verkrijgers € 2 129

Door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking of erfenis geen belasting te betalen.

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

In onderstaande tabel staan de erfbelasting tarieven voor 2017.

Erfbelasting tarieven 2017
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A
(kleinkinderen)
Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 122.269 10% 18% 30%
€ 122.269 – hoger 20% 36% 40%

Verruiming eenmalige schenkingsvrijstelling

Vanaf 1 januari kan iedereen weer gebruik maken van een hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting van maximaal 100.000,- voor de eigen woning. Wil je gebruik maken van deze vrijstelling, dan moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent tussen de 18 en 40 jaar oud
  • U gebruikt het bedrag van de schenking voor aankoop van een woning, verbetering of onderhoud.
  • U gebruikt het voor het aflossen van uw eigen woningschuld
  • U gebruikt het voor de aflossing van de restschuld van uw verkochte eigen woning.
  • U gebruik het voor afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.