“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Honderden Nederlanders sterven alleen. Soms hebben zij niemand om hun spullen aan na te laten. In andere gevallen is het contact met de familie al jarenlang verbroken. De sectie onbeheerde nalatenschappen van het Rijksvastgoedbedrijf bekommert zich om de erfenis van deze eenzame mensen en gaan op zoek naar de erfgenamen.

Twintig jaar

Schilderijen, fotoalbums, postzegelverzamelingen en zelfs urnen met as staan opgeslagen in de kelder van het ministerie van Financiën in Den Haag. In de hoop dat zich nog een nabestaande zal melden worden de spullen van de overledene hier twintig jaar bewaard. Gebeurt dit niet, dan worden de spullen na die twintig jaar vernietigd. Helaas wordt er maar zelden iets opgehaald.

Zoektocht naar erfgenamen

Tien mensen die in dienst zijn van de sectie onbeheerde nalatenschappen gaan actief op zoek naar erfgenamen als de nalatenschap meer dan 8.000 euro waar is. De zoektocht begint bij de gemeentelijke basisadministratie, waar nagekeken kan worden wie eventuele partner, kinderen en ouders zijn. Is hierover in de basisadministratie niets bekend, dan wordt het Centraal Bureau voor Genealogie ingeschakeld. Op basis van stamboomonderzoek proberen zij in kaart te brengen wie de bloedverwanten zijn. Vaak eindigt zo’n zoektocht in het buitenland.

Familie

Het blijkt niet altijd even gemakkelijk te zijn om de gevonden bloedverwanten te benaderen. Vaak zijn de familierelaties ernstig verstoord. De medewerkers moeten hierbij dan ook voorzichtig te werk gaan. Toch zijn mensen uiteindelijk meestal erg blij met zo’n onverwachte erfenis. Door het werk van de sectie onbeheerde nalatenschappen kwam in de eerste maanden van dit jaar 1,4 miljoen euro alsnog bij de erfgenamen terecht. Helaas lukt dit niet altijd. Soms lukt het niet om iemand te vinden of is er niemand die de erfenis wil accepteren. In dat geval eindigt het geld in de kas van het ministerie van Financiën. Hier wordt het geld nogmaals twintig jaar bewaard. Reageert er in die tijd nog niemand, dan wordt het geld uiteindelijk van de staat.