“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Niemand zit te wachten op de papieren rompslomp van een overledene. Toch kan het lonend zijn om te bekijken wat de overledene precies nalaat. Het is namelijk mogelijk dat er van de overledene een slapend vermogen openstaat van een niet uitgekeerde lijfrentepolis of uitvaartverzekering.

Cijfers

Uit cijfers blijkt dat er jaarlijks heel wat geldbedragen op de plank blijven liggen aan lijfrentes en verzekeringen. Dit komt omdat de polishouder zich niet bij de verzekeraar meldt op de vervaldatum. Vaak lukt het de verzekeraar niet om de klant op te sporen. Nabestaanden hebben in veel gevallen recht op die uitkering.

Geen grote bedragen

Doorgaans gaat het niet om grote bedragen. Grote lijfrentepolissen worden vaak niet snel vergeten. Maar ook al zijn het geen enorme bedragen, het is natuurlijk zonde als nabestaanden dat slapend vermogen niet opeisen.

Zelf initiatief nemen

Verzekeraars stellen zelf al veel in het werk om de rechtmatige eigenaren van aflopende polissen op te sporen. Bijvoorbeeld als actuele adresgegevens ontbreken of als kan worden aangenomen dat de polishouder inmiddels is overleden. Maar dat lukt uiteraard niet altijd. Het kan dus lonen als nabestaanden of andere belanghebbenden zelf ook initiatief nemen om dat slapend vermogen op te eisen.