“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Onlangs werd bekend dat Nederlanders over het algemeen goed nadenken over hun uitvaart. Ook over de erfenis wordt goed nagedacht. Bijna driekwart van de Nederlandse 50-plussers heeft wel eens nagedacht over de inhoud van zijn/haar erfenis. Hierdoor is het eigenlijk best vreemd dat slechts 39 procent van de 50-plussers een testament heeft laten opmaken bij de notaris.

Weinig te erven

Meest voorkomende reden om geen testament op te stellen is het feit dat er maar weinig te erven is. Hierbij gaat het om ongeveer 60 procent van de 50-plussers. Andere belangrijke redenen zijn dat ze erop vertrouwen dat de partner of kinderen alles goed zullen regelen en dat de notariskosten te hoog zijn.

Goed doel

Meer dan een derde van de ondervraagden zonder testament, gaf aan waarschijnlijk of zeker een goed doel te gaan opnemen in hun testament. Nalatenschappen vormen een constante bron van inkomsten voor de verschillende goede doelen. Bron: De Nationale Adviesbalie