“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Turkse weduwen hebben recht op volledige uitkering.

28 mrt, 2014 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1296 beoordelingen

Turkse weduwen hebben recht op een volledige uitkering voor nabestaanden. Dit heeft de hoogste rechter onlangs beslist.

Turkse weduwen naar rechter

De zeven Turkse weduwen stapten naar de rechter omdat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hun uitkering met 40 procent had verlaagd. De reden hiervan was omdat de weduwen in Turkije wonen. De verlaging is in strijd met de tussen Turkije en de Europese Unie geldende regels. Volgens de centrale raad hebben de Europese Unie en Turkije afspraken gemaakt over dit soort zaken. De verlaging mag dan ook niet toegepast worden. De Turkse weduwen ontvingen de uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die op 1 januari 2013 met veertig procent is verlaagd op grond van de Wet woonlandbeginsel. In die wet staat dat het kostenniveau van het land waarin men woont bepalend is voor de hoogte van het uit te keren bedrag.

Meerdere rechtzaken nabestaandenuitkering

Ook een aantal Marokkaanse weduwen hebben een soortgelijke zaak ingediend bij de rechter. Dit wordt op een later tijdstip behandeld. Dat geldt ook voor de zaken over de verlaging van kinderbijslag voor kinderen in Turkije en Marokko.