“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Verklaring van erfrecht: Wat is het en wanneer heb je het nodig?

09 nov, 2020 | Algemeen | TEN Advocaten
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Onze erfrecht advocaten krijgen vaak vragen over de verklaring van erfrecht. Wat is dat eigenlijk en wanneer heb je een verklaring van erfrecht nodig?

  • Wat is een verklaring van erfrecht?
  • Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?
  • Wie kan een verklaring van erfrecht laten opmaken?

Wat is een verklaring van erfrecht

Na het overlijden kan een verklaring van erfrecht worden opgesteld door een notaris. In deze verklaring neemt de notaris feiten op over de overleden persoon en zijn nalatenschap. Daarnaast wordt in de verklaring van erfrecht duidelijkheid verschaft of de overledene een testament heeft laten opmaken en zo ja wat er in het testament is opgenomen. De notaris geeft in de verklaring duidelijkheid over wie de erfgenamen zijn, voor welk erfdeel en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen.

Wanneer is een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht is nodig om aan te tonen dat over de nalatenschap mag worden beschikt en is daarmee een belangrijk document om de nalatenschap goed af te kunnen wikkelen. Het document is bijvoorbeeld nodig om als erfgenaam bij de verzekeraar een uitbetaling van bepaalde gelden op te kunnen eisen, maar ook om te kunnen beschikken over de bankrekening van de overledene. De bank heeft namelijk het recht, na een overlijden, om de bankrekening van een erflater te blokkeren totdat duidelijk is wie over de bankrekening van de overledene mag beschikken. Een verklaring van erfrecht geeft hier uitsluitsel over.

Daarnaast kan een verklaring van erfrecht ook nodig zijn om een levensverzekering te laten uitkeren of om de woning van de overledene te kunnen verkopen. Immers, bij deze handelingen dient eveneens te worden aangetoond wie er mag beschikken over de nalatenschap.

Wie kan een verklaring van erfrecht laten opmaken?

In de wet is het volgende opgenomen over de afgifte van een verklaring van erfrecht:

De notaris geeft van tot zijn protocol behorende verklaringen van erfrecht desverlangd afschriften uit aan degenen die daarbij belang hebben in verband met een rechtsverhouding waarin zij tot de erflater stonden.

Bij het opvragen van een verklaring van erfrecht, moet u kunnen aantonen dat u daarbij voldoende belang heeft. Aan welke personen kan dan worden gedacht?

Allereerst kan worden gedacht aan iemand die wenst aan te tonen dat hij over de nalatenschap van de overleden kan en mag beschikken. U kunt hierbij denken aan de erfgenamen, maar bijvoorbeeld ook legatarissen, de (langstlevende) echtgenoot of de vereffenaar. Ook kan er een verklaring van erfrecht worden gevraagd door een schuldeiser van de overledene. Immers hij heeft de verklaring nodig om te weten te komen wie de erfgenamen zijn. Zodat de schuldeisers na het overlijden van de overledene bij de juiste personen kan aankloppen met betrekking tot zijn openstaande vordering. Omdat legitimarissen, dat zijn degenen die een beroep willen doen op hun legitieme portie, volgens de wet ook schuldeisers van de nalatenschap zijn, kunnen zij ook een belang hebben bij een verklaring van erfrecht.

Inschrijving bij het Kadaster

Tot slot nog een tip van onze advocaten. Indien de erflater u een onroerend goed, stuk grond of boot nalaat, laat de notaris dan de verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster, zodat u als eigenaar in de kadastrale registratie wordt vermeld.

In beginsel is het advies van de erfrechtadvocaten van TEN om een verklaring van erfrecht te laten opmaken zodat de nalatenschap voortvarend kan worden afgewikkeld. Bij twijfel of een verklaring van erfrecht in uw geval nodig is, mag u altijd contact opnemen. Graag staan wij u te woord voor een passend persoonlijk advies.

www.tenadvocaten.nl