“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Vernieuwde Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

27 sep, 2016 | Algemeen, Erfenis ontvangen
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Op 1 september 2016 is de vernieuwde Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingegaan. Door het aannemen van deze nieuwe wet wordt het meenemen van een familiefotoboek of het naar de kringloop brengen van een oude vaas niet meer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Op deze manier worden erfgenamen beschermd tegen schulden van de erflater.

Zuiver aanvaarden

De nalatenschap zuiver aanvaarden kan door een schriftelijke verklaring, maar ook door bepaalde gedragingen. In de oude wet werden deze gedragingen niet duidelijk beschreven. Hierdoor betekende het mee naar huis nemen van een dierbaar fotoalbum al dat je hierdoor verklaarde de erfenis zuiver te aanvaarden. Veel mensen waren hiervan niet op de hoogte, waardoor zij ongewild een nalatenschap met schulden accepteerden. Dit is nu veranderd. De gedragingen zijn in de nieuwe wet wel goed beschreven, waardoor erfgenamen niet voor verrassingen komen te staan. Het meenemen van dierbare erfstukken is nu geen probleem meer. Vanaf 1 september leiden alleen handelingen die nadelig zijn voor eventuele schuldeisers tot zuivere aanvaarding. Dierbare foto’s kun je dus zonder problemen meenemen. Bij spullen die wel een economische waarde kunnen hebben – hoe klein ook- moet je voorzichtig zijn. Denk hierbij aan sieraden en de inboedel. Als de inboedel geen waarde heeft, kan deze zonder problemen worden opgehaald door de kringloop. Maar zorg wel dat je er zeker van bent dat het geen waarde heeft. Dat oude, lelijke schilderij kan maar zo een flinke waarde hebben.

Beneficiair aanvaarden

Kom je als erfgenaam na het zuiver aanvaarden toch voor vervelende verrassingen te staan en blijkt er toch een onverwachte schuld te zijn, dan geeft de nieuwe wet de mogelijkheid om alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit kan binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat er een schuld is. Hiervoor zul je je tot de kantonrechter moeten wenden. Komt er na de verdeling van de nalatenschap een schuld boven tafel en is deze te hoog om uit de nalatenschap te betalen, dan kan de erfgenaam die de nalatenschap zuiver heeft aanvaard de kantonrechter binnen drie maanden verzoeken om te worden ontheven uit de verplichting om de schuld uit eigen vermogen te betalen. Onder de oude wet was dit niet mogelijk.

Onverwachte schuld

Het is prettig dat je als erfgenaam bij zuivere aanvaarding beschermd bent bij het opduiken van een onverwachte schuld. Maar wat is nou precies een onverwachte schuld. Dit is een schuld die een erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment van aanvaarding. Als de schuld wel bekend was, maar de hoogte ervan niet duidelijk was, dan valt dit niet onder de noemer onverwachte schuld. Van de erfgenaam wordt verwacht dat hij onderzoek doet en in de administratie duikt. Ook is het verstandig om van te voren navraag te doen bij de schuldeisers over de hoogte van de schuld. Alleen als de schuldeiser verkeerde informatie verstrekt, kan er sprake zijn van een onverwachte schuld. Het zal dus niet zo snel gebeuren dat een schuld als onverwacht wordt aangemerkt.

Haken en ogen

Al met al een nieuwe wet die wel wat extra bescherming biedt, maar wel de nodige haken en ogen heeft. Twijfel je over jou situatie? Neem dan gerust even contact op met onze adviseurs. Zij kunnen samen met jou bekijken wat in jou geval de beste mogelijkheid is.