“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Bij een bijzondere begraafplaats betaalt u grafrechten aan de houder van die begraafplaats, bijvoorbeeld een kerkgenootschap. De kosten van grafrechten verschillen per begraafplaats. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. De officiële naam van familiegraf is particulier graf. Ook niet-familieleden mogen er namelijk in begraven worden.

Grafrechten voor algemeen graf

In een algemeen graf liggen maximaal 3 overledenen begraven, die meestal vreemden van elkaar zijn. Grafrechten voor algemene graven worden over het algemeen voor 10 jaar uitgegeven.

Grafrechten voor particulier graf of familiegraf

De eigenaar van een particulier graf of familiegraf bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. Deze graven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 10 jaar.

Verlenging grafrechten

Heeft u een particulier graf of familiegraf met grafrechten voor een bepaalde tijd, dan kunt u deze telkens met 10 jaar verlengen. Dit kunt u doen binnen 2 jaar voordat de termijn afloopt. De begraafplaats stelt u op de hoogte van het aflopen van de termijn. Verlengt u de grafrechten niet, dan mag het graf worden geruimd. Een algemeen graf kunt u niet verlengen. Na afloop van de termijn wordt het graf geruimd.

Graven ruimen

Er zijn meerdere mogelijkheden om de stoffelijke resten te verwerken wanneer een graf is geruimd. De stoffelijke resten kunnen worden herbegraven op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats, waar de resten uit meerdere graven bij elkaar liggen. Dit wordt ook wel een knekelput genoemd. Ook is het mogelijk de resten dieper in hetzelfde graf te begraven, wat schudden wordt genoemd. De nabestaanden kunnen er ook voor kiezen de stoffelijke resten alsnog te cremeren of op een andere plaats te herbegraven. Aan deze laatste 2 opties zijn kosten verbonden.

Eigenaar grafrechten onbekend

Als het adres van de eigenaar van de grafrechten onbekend is, wordt het aflopen van de termijn aangekondigd met een aanplakbiljet bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf zelf. Wanneer niemand binnen deze termijn om verlenging heeft verzocht, kan het graf na afloop van de termijn worden geruimd. Bij algemene graven, waar dus geen sprake is van een eigenaar, is een dergelijke bekendmaking niet verplicht maar wel gebruikelijk.

Bron: Rijksoverheid