“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Meer dan 70% van de Zwitserse stemmers wees in een referendum een voorstel af om belasting te heffen op grote nalatenschappen en schenkingen. 

De sociaaldemocraten en vakbonden in Zwitserland hadden een voorstel gedaan voor erfenisbelasting. Zij wilden dat bij grote erfenissen en schenkingen boven 1,9 miljoen euro 20 procent belasting werd gerekend. 

Het volk wees het voorstel af. Hierdoor loopt de staat zo’n drie miljard aan inkomsten mis. In Zwitserland blijft het kanton nu verantwoordelijk voor de belasting over grote erfenissen en schenkingen. Zij gaan hier echter erg coulant mee om. Vrijwel nergens hoeven nabestaanden belasting hierover af te dragen.