Nieuws

Voogdij na overlijden niet geregeld  10 juli 2018

De helft van de Nederlanders heeft de voogdij voor hun kinderen niet geregeld wanneer zij komen te overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek van Monuta Uitvaartverzekeringen. Het onderzoek werd gehouden onder 2.108 mensen. Testament Maar een derde van de gezinnen met thuiswonende kinderen heeft in een testament vastgelegd wat er met de kinderen gebeurt als […]

lees meer

Geen belasting over onterechte erfenis  9 juli 2018

Toen zijn oom overleed eigende zijn neef zichzelf een erfenis van bijna zes ton toe. Dit was ten onrechte. Hij sluisde het geld door naar een Zwitserse bankrekening en gaf het bedrag niet op bij de Belastingdienst. Toch hoeft de neef geen belasting te betalen over deze erfenis. Hij mocht de erfenis namelijk ook als […]

lees meer

Geen berichten meer aan overledenen  6 juli 2018

Helaas komt het nog regelmatig voor dat mensen die zijn overleden nog digitale berichten krijgen van de overheid. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken wil hier actie op gaan ondernemen. Dit naar aanleiding van een aantal Kamervragen van Groen Links. Waarom dode mensen post van de belasting krijgen De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van een […]

lees meer

Verloren wachtwoorden terugvinden  6 juli 2018

Een groot deel van ons leven speelt zich online af. Op het moment dat iemand komt te overlijden zal ook op dit gebied het nodige geregeld moeten worden. Zo wil je misschien een Facebook- of Linkedin pagina verwijderen. Maar hoe kun je nou toegang krijgen tot de verschillende accounts van de overledene? Boekje of opgeslagen […]

lees meer

Geen nabestaandenuitkering postmortaal verwekt kind  26 juni 2018

Een vrouw raakte zwanger met het zaad van haar overleden man. Zij wilde een nabestaanden- of ANW-uitkering voor haar kind. Haar aanvraag werd afgewezen door de Sociale Verzekeringsbank. De vrouw stapte naar de rechter, maar ook rechtbank Arnhem oordeelde dat het kind geen recht heeft op deze uitkering. De uitkering is alleen bedoeld voor kinderen […]

lees meer

Deel erfenis toch naar pastoor  22 juni 2018

Een vrouw uit Asten kwam te overlijden. In haar testament verklaarde zij dat zij 120.000 euro van de erfenis na wilde laten aan de pastoor van Asten. Volgens de familieleden van de vrouw had zij op haar sterfbed echter gezegd dat zij het geld aan de verkeerde had gegeven. De familieleden stapten naar de rechter. […]

lees meer

Euthanasie van wilsonbekwame vrouw  19 juni 2018

De gezondheidsinspectie deed onlangs een beroep op het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit in verband met een arts van een verpleeghuis die euthanasie uitvoerde bij een demente, wilsonbekwame 70-jarige vrouw. De vrouw werd hier niet over geïnformeerd. Onzorgvuldig handelen De arts, die ondertussen met pensioen is, wordt onzorgvuldig handelen verweten. De toetsingscommissie concludeerde dat […]

lees meer

Erfenissen geen gezamenlijk bezit meer  13 juni 2018

op 1 januari 2018 is de huwelijkswet veranderd. Vanaf dat moment trouwen stellen niet meer standaard in gemeenschap van goederen, maar in beperkte gemeenschap van goederen. Dit zorgt ervoor dat ook op het gebied van erfenissen er het een en ander is veranderd. Uitsluitingsclausule Tot 1 januari 2018 moest je een testament opmaken met hierin […]

lees meer

Ex niet welkom op uitvaart  28 mei 2018

Een op de drie gescheiden ouders met minderjarige kinderen geeft aan dat de ex niet welkom is bij zijn/haar uitvaart. Daarnaast zitten de meeste mensen er ook niet op te wachten om de uitvaart van de ex te bezoeken, mocht deze komen te overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek onder gescheiden ouders van uitvaartverzekeraar Nuvema. Schadelijk […]

lees meer

Uitvaartbranche onduidelijk over kosten uitvaart  30 april 2018

De Consumentenbond deed onlangs onderzoek naar de kosten van een uitvaart. Maar liefst 180 uitvaartverzorgers werden ondervraagd. Helaas vulde maar 20 uitvaartverzorgers de lijst in! Bijna 90% gaf geen antwoord over de tarieven die zijn hanteren. Ook geeft zo’n 40% geen kosten weer op de website. De conclusie is dat uitvaartondernemers erg onduidelijk zijn over […]

lees meer