Nieuws

Erfbelasting besparen met levenstestament  8 april 2016

Het aantal levenstestamenten dat wordt afgesloten groeit gestaag. Ook worden de mensen die een levenstestament afsluiten steeds jonger. In het levenstestament bepalen zij wat er met hun geld gebeurt terwijl zij nog in leven zijn, maar bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk niet meer in staat zijn om te handelen. Financieel kun je er een […]

lees meer

Meer schulderfenissen door samengestelde gezinnen  1 februari 2016

Het aantal schulderfenissen, erfenissen waarbij je een schuld erft, is het afgelopen jaar wederom gestegen. Steeds vaker beslissen erfgenamen om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat de erfenis enkel wordt aanvaard als er geen schuld is. Ook het aantal verwerpingen steeg. Meer verwerpingen erfenis In 2015 was het aantal verwerpingen 8,9% hoger dan in […]

lees meer

Heffen erfbelasting aanpassen  29 januari 2016

Het heffen van erfbelasting over erfenissen moet worden aangepast vindt belastingwetenschapper Reinier Kooiman. Hij pleit ervoor om pas belasting te hebben als de erfgenamen ook daadwerkelijk de beschikking hebben gekregen over de erfenis. Complex Op dit moment is de wet erg complex. Er zijn veel uitzonderingen, waardoor meerdere bepalingen elkaar soms overlappen. De erfbelasting is […]

lees meer

Steeds meer familieruzies  22 december 2015

In de afgelopen drie jaar is het aantal familieruzies flink gestegen. De meeste ruzies gaan hierbij over geld of erfenissen. Had in 2013 33 procent geen contact meer met een of meer familieleden, dit jaar is dat gestegen tot 47 procent. Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk Notarissen. Uit het onderzoek komt tevens dat de […]

lees meer

Erfwijzer is vernieuwd  13 oktober 2015

Erfwijzer.nl is al jaren een zeer druk bezochte website. Wij merken dat er veel behoefte is aan informatie rondom erfenissen. Erfwijzer.nl biedt veel gratis informatie rondom erfenissen, testamenten en overlijden. En daar zijn wij trots op. Vernieuwen Wij blijven Erfwijzer.nl vernieuwen en voorzien van het laatste nieuws rondom erfenissen. Vorige week is het uiterlijk van […]

lees meer

Directeur van drie weken oud  4 september 2015

Pim is amper drie weken oud, maar heeft al een eigen zaak. Dit allemaal om de erfbelasting te ontwijken. 

lees meer

Meer overledenen, minder geboortes  4 september 2015

De vergrijzing neemt toe. In de eerste helft van 2015 kwamen er in Nederland meer mensen te overlijden. Daarnaast waren er minder geboortes.

lees meer

Vakantiedagen lekken weg uit erfenis  24 augustus 2015

Veel nabestaanden weten niet dat ze recht hebben op uitbetaling van de vakantiedagen van de overledene. Dit is echter ook een stuk erfenis.

lees meer

De meeste jonge ouders hebben voogdij niet geregeld  24 augustus 2015

Voor zo’n 83% van de jonge kinderen is het voogdij niet geregeld. Ook hebben veel ouders niets geregeld met betrekking tot de nalatenschap.

lees meer

Roze notaris – voor homoseksuele echtparen  23 juli 2015

Special voor homoseksuele echtparen is er nu de roze notaris. Omdat er steeds meer gezinnen bestaan uit twee vaders of twee moeders.

lees meer