“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

Meer schulderfenissen door samengestelde gezinnen

01 feb, 2016 | Erfenis ontvangen
9,5
Klanten vertellen

1337 beoordelingen

Het aantal schulderfenissen, erfenissen waarbij je een schuld erft, is het afgelopen jaar wederom gestegen. Steeds vaker beslissen erfgenamen om een erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat de erfenis enkel wordt aanvaard als er geen schuld is. Ook het aantal verwerpingen steeg.

Meer verwerpingen erfenis

In 2015 was het aantal verwerpingen 8,9% hoger dan in 2014. Het aantal beneficiaire aanvaardingen lag 11,4 procent hoger. Netwerk Notarissen geeft aan dat zij de toename toeschrijven aan het aantal samengestelde gezinnen. Bij een samengesteld gezin kan er sprake zijn van een onzichtbare schuld. Volgens de erfwet hebben partners van ouders het vruchtgebruik van het kindsdeel van de overleden ouder. Vruchtgebruik is het zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten, dit alsof men daar zelf de eigenaar van is. Mits men zorgt dat het goed in stand blijft. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij het gebruik van de woning. Als die partner vervolgens overlijdt en er blijft minder geld over dan het kindsdeel dan draaien de erfgenamen van de partner hiervoor op. Nabestaanden van de partner die als laatste overlijdt komen vaak voor verrassingen te staan.

Zet afspraken op papier

Laat afspraken met betrekking tot de nalatenschap altijd vastleggen. Helemaal wanneer er een nieuwe partner is. Erfenissen na scheiding zijn complex en moet je goed regelen. Zo voorkom je onnodige problemen.